Loading...

Transiënte BVDV infecties, te vrezen of niet?

This presentation attempts to inform the practitioner on health and economic effects of transient bovine viral diarrhea (BVDV) infections in cattle. In a first part an overview of recent outbreaks of transient BVDV infections in Belgium are presented, with details on anamnesis, diagnostic approach and outcome. In a second part, scientific evidence on the effects of transient infections on health and economic parameters is added to the gut feeling from the first part. Focus is on the role of transient BVDV infections in bovine respiratory disease. Some recent publications with direct interest for the practitioner (diagnosis by PCR and use of dexamethasone) are highlighted and a meta-analysis on the effect of BVDV vaccination (live and inactivated vaccines) on morbidity and mortality is presented. In the last part, a take home message about the possible consequences of transient BVDV is formulated with the focus on how practitioners can adjust desired protection of the herd to the infection risk of the herd and the risk attitude of the farmer


Webinar / nl / Bovin

Bart Pardon

Bart Pardon studeerde af als dierenarts aan de universiteit Gent in 2007. Onmiddellijk na afstuderen werd hij assistent bij de vakgroep interne geneeskunde en klinische biologie van de grote huisdieren (UGent), waar hij een algemene internistische opleiding genoot en zich focuste op de geneeskunde van herkauwers en cameliden. In 2012 verdedigde hij zijn doctoraatsthesis getiteld ‘Morbiditeit, mortaliteit en antibioticumgebruik bij witvleeskalveren met de nadruk op ademhalingsstoornissen’. Hij volgt een residency bij het European College of Bovine Health Management (ECBHM) sinds 2013. Hij is (co)auteur van verschillende publicaties in internationale tijdschriften en een frequent spreker op (inter)nationale congressen en symposia. Hij is reviewer voor verschillende veterinaire tijdschriften. Sinds 2012 is hij penningmeester van de Vlaamse Vereniging voor Buiatrie. Op dit moment is hij verbonden als doctor-assistent aan dezelfde vakgroep. Hij is er verantwoordelijk voor de herkauwerkliniek en medelesgever in het vakgebied interne geneeskunde en fysiologie van herkauwers. Zijn onderzoeksactiviteiten focussen zich op dit moment op enterotoxaemie, rationeel gebruik van antibiotica en de diagnose van infectieuze bronchopneumonie bij kalveren. Hij heeft een speciale interesse in kalvergezondheid, geneeskunde van cameliden en transcutane echografie.

Cette vidéo peut vous rapporter des points de formation certifiés (PFCC). Afin d'obtenir les points de formation, il est nécessaire de vous connecter au site web. Au cas où il ne s'agirait pas d'une vidéo gratuite, il est ensuite nécessaire de l'acheter. Après l'achat de la vidéo, vous pouvez la consulter en mode eLearning pour obtenir les points de formation.

Pour cette vidéo, les documents suivants sont disponibles :

  • Proceedings "Transiënte BVDV infecties, te vrezen of niet?"

Veuillez-vous connecter et/ou acheter la vidéo afin de les télécharger. Dans le cas d'une vidéo gratuite, il suffit de vous connecter.


Top 5 (par espèce)