Loading...

Hartauscultatie bij hond & kat

In deze video komt het nut van hartauscultatie als diagnostische tool aan bod. Er wordt stilgestaan bij de kenmerken van een hartruis en bij differentieel diagnoses voor specifieke hartgeruisen. Het doel van hartauscultatie is bepalen van de hartfrequentie, het hartritme en eventuele ritmestoornissen evenals het vaststellen van abnormale hartgeluiden. De drie kenmerken van een hartruis zijn timing in de hartcyclus (namelijk systolisch, diastolisch of continu), intensiteit of graad (van 1/6 tot 6/6) en lokalisatie van het punctum maximum (links hartbasis of hartapex, rechts). Dit wordt verduidelijkt aan de hand van audiofragmenten en figuren. Ten slotte komen op een gestructureerde manier differentieel diagnoses voor verschillende types hartgeruisen aan bod. Het doel van de video is het verbeteren van de vaardigheid/vertrouwen in hartauscultatie en het belang ervan in de diagnose van hartaandoeningen weergeven.


Webinar / nl / Chien - Chat

Pascale Smets

Pascale Smets received her master’s degree in Veterinary Medicine in 2006 at the University of Ghent. After graduation she completed a rotating internship in small animal medicine at the department of Small animal medicine. Thereafter, she completed a four year research project in Internal Medicine, focusing on renal function in dogs with Cushing’s syndrome. During that time, her interest in Cardiology grew and after successfully obtaining her PhD degree in 2011, she started a residency at the European College of Veterinary Internal Medicine (ECVIM-ca), subspecialty cardiology. Her clinical training consisted of 1 year of Internal Medicine at Ghent University and 2.5 years of Cardiology at the University of Munich, Germany and Zurich, Switzerland. In 2015 she successfully passed the ECVIM-ca examination and obtained the title of “European veterinary specialist in cardiology”. Since April 2015 she is part of the Cardiology service, Department of Small animal medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Ghent University.

Cette vidéo peut vous rapporter des points de formation certifiés (PFCC). Afin d'obtenir les points de formation, il est nécessaire de vous connecter au site web. Au cas où il ne s'agirait pas d'une vidéo gratuite, il est ensuite nécessaire de l'acheter. Après l'achat de la vidéo, vous pouvez la consulter en mode eLearning pour obtenir les points de formation.

Pour cette vidéo, les documents suivants sont disponibles :

  • Proceedings "Hartauscultatie bij hond en kat"

Veuillez-vous connecter et/ou acheter la vidéo afin de les télécharger. Dans le cas d'une vidéo gratuite, il suffit de vous connecter.


Top 5 (par espèce)