Loading...

Bart Pardon

Bart Pardon studeerde af als dierenarts aan de universiteit Gent in 2007. Onmiddellijk na afstuderen werd hij assistent bij de vakgroep interne geneeskunde en klinische biologie van de grote huisdieren (UGent), waar hij een algemene internistische opleiding genoot en zich focuste op de geneeskunde van herkauwers en cameliden. In 2012 verdedigde hij zijn doctoraatsthesis getiteld ‘Morbiditeit, mortaliteit en antibioticumgebruik bij witvleeskalveren met de nadruk op ademhalingsstoornissen’. Hij volgt een residency bij het European College of Bovine Health Management (ECBHM) sinds 2013. Hij is (co)auteur van verschillende publicaties in internationale tijdschriften en een frequent spreker op (inter)nationale congressen en symposia. Hij is reviewer voor verschillende veterinaire tijdschriften. Sinds 2012 is hij penningmeester van de Vlaamse Vereniging voor Buiatrie. Op dit moment is hij verbonden als doctor-assistent aan dezelfde vakgroep. Hij is er verantwoordelijk voor de herkauwerkliniek en medelesgever in het vakgebied interne geneeskunde en fysiologie van herkauwers. Zijn onderzoeksactiviteiten focussen zich op dit moment op enterotoxaemie, rationeel gebruik van antibiotica en de diagnose van infectieuze bronchopneumonie bij kalveren. Hij heeft een speciale interesse in kalvergezondheid, geneeskunde van cameliden en transcutane echografie.Top 5 (par espèce)