Loading...

Bénédicte Callens

Bénédicte Callens studeerde in 2009 af als dierenarts optie gezelschapsdieren aan de faculteit diergeneeskunde van Gent. Sindsdien werkt ze rond antibioticaresistentie en -gebruik bij dieren in België. Tijdens haar doctoraatsstudie focuste ze zich hiervoor op de intensieve varkenshouderij. In 2013 start ze gelijktijdig met haar doctoraat, met een deeltijdse functie bij AMCRA, het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren. Ze werkt nauw samen met betrokken sectoren om tal van adviezen en richtlijnen uit te schrijven in het kader van het nationale antibioticabeleid. Na het finaliseren van haar doctoraat in 2015 gaat ze deels aan de slag bij het toenmalige Centrum voor Onderzoek in de Diergeneeskunde en de Agrochemie (CODA-CERVA). Ook daar wordt haar opgedane kennis verder uitgediept en ingezet om de nationale monitoring van antibioticaresistentie bij indicator en zoönotische bacteriën op te volgen en te rapporteren. Sinds september 2017 is ze voltijds aan de slag bij AMCRA. Hier bouwt ze verder aan advisering en communicatie, onder meer via hoorcolleges aan studenten diergeneeskunde en door talrijke presentaties tijdens infodagen en webinars.